49 photos

20110212_DSC3320

20110212_DSC3320

20110212_DSC3324

20110212_DSC3324

20110212_DSC3326

20110212_DSC3326

20110212_DSC3359

20110212_DSC3359

20110212_DSC3368

20110212_DSC3368

20110212_DSC3370

20110212_DSC3370

20110212_DSC3371

20110212_DSC3371

20110212_DSC3372

20110212_DSC3372

20110212_DSC3376

20110212_DSC3376

20110212_DSC3382

20110212_DSC3382

20110212_DSC3383

20110212_DSC3383

20110212_DSC3384

20110212_DSC3384

20110212_DSC3385

20110212_DSC3385

20110212_DSC3399

20110212_DSC3399

20110212_DSC3423

20110212_DSC3423

20110212_DSC3424

20110212_DSC3424

20110212_D7C0074

20110212_D7C0074

20110212_D7C0076

20110212_D7C0076

20110212_DSC3432

20110212_DSC3432

20110212_DSC3435

20110212_DSC3435

Categories & Keywords
Category:Sports
Subcategory:Martial Arts
Subcategory Detail:
Keywords:Lavar Johnson, Shane Del Rosario