Dan Rod | IBJJF
International Brazilian Jiu-Jitsu Federation
2009 Pan no-gi2010 International Open2010 Pan No Gi2011 Pan2011 New York International Open IBJJF Championship2011 World Jiu Jitsu Championships2011 Pan No Gi2011 World's No GiMundial 2012